УКРАЇНА
 
 
 
 
Меню

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо Вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00.

 
 
Про нас Структура парку
  Гість | Вхід | Реєстрація |

До складу Галицького національного природного парку входять:

 • Науковий відділ
 • Економічна служба
 • Відділ обліку і звітності
 • Відділ використання природних ресурсів та рекреації
 • Відділ лісового господарства, охорони та відтворення екосистем
 • Цент реабілітації та ре-інтродукції диких тварин
 • Галицьке лісництво
 • Блюдниківське лісництво
 • Крилоське лісництво
 • Бурштинське лісництво

Науковий відділ

 Головним завданням відділу є робота над "Літописом природи" у якому подаються основні дані про календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний вплив на природно-заповідну територію, а також, проведення актуальних природничих досліджень із залученням фахівців інших наукових установ. Працівники відділу працюють в наступних напрямках: 

 • займаються природоохоронною агітацією в ЗМІ;
 • виконують плани науково-дослідних бюджетних робіт;
 • виконують роботи за госптемами та складають угоди про науково-творче співробітництво;
 • видають монографії, збірники, наукові статті;
 • розробляють природоохоронні рекомендації;
 • формують наукові фонди;
 • беруть участь у проведенні екологічних експертиз;
 • здійснюють заходи щодо відновлення порушених екотопів, біоценозів, популяцій диких тварин і рослин.

Економічна служба

Організовує планування діяльності парку та джерел фінансування видатків по збереженню природно-заповідного фонду, контролює їх використання по призначенню. Забезпечує комплексний аналіз всіх видів діяльності НПП і своєчасну розробку заходів по ефективному використанню трудових і фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниженню собівартості продукції.

Відділ обліку і звітності

Веде організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю, контролює порядок оформлення операцій документообліку, форми і порядок фінансових розрахунків. Слідкує за порядком приймання, оприбуткування, зберігання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. Веде розрахунки з дебіторами і кредиторами. Складає бухгалтерські баланси і звітність.

Відділ використання природних ресурсів

Організовує і планує проведення природоохоронних заходів пов’язаних з використанням природних ресурсів. Забезпечує реалізацію послуг пов’язаних з використанням природних ресурсів вітчизняним та зарубіжним споживачам. Складає місячні і квартальні звіти по відповідних формах. Займається влаштуванням та експлуатацією місць відпочинку та еколого-пізнавальних стежок і туристичних маршрутів.

Відділ лісового господарства, охорони та відтворення екосистем

Здійснює загальне керівництво, організацію і проведення всіх технічних та виробничо-господарських заходів щодо використання, відтворення, охорони і захисту природних комплексів. Організовує і контролює виконання природоохоронних заходів, відпуску лісу на пні, забезпечення протипожежної профілактики.

Цент реабілітації та ре-інтродукції диких тварин

Головним завданням центру реабілітації та ре-інтродукції диких тварин є утримання диких тварин до їх біологічних, видових і індивідуальних потреб. Забезпечує належний рівень захисту здоров'я диких тварин та належний санітарний стан вольєр, кліток і приміщень кормоцеху. Проводить терапевтичне та хірургічне лікування диких тварин. 

Галицьке лісництво

Загальна площа 2691 га. Розташоване в південно-східній його частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в с. Медуха. Територія лісництва розділена на 9 обходів.

Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300 м) і дубово-букових лісів Опілля. Клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання деревних і чагарникових порід бука, дуба звичайного, модрини, ялиці з домішками граба, липи, клена, ясена.

Територія характеризується добре розвинутою сіткою доріг і стежок.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 

 • лісові урочища: «Кінчаки», «Галич Гора»;
 • лучно-степові ділянки: «Камінь», «Сімлин», «На трантах»;
 • водно-болотні комплекси: лісові озера «Сімлин» і «Ворониця», риборозплідні ставки, р. Дністер з старицями поблизу м. Галич, с. Водники, Маріямпіль;
 • окремі об’єкти: 500 літній дуб у с. Маріямпіль.

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки «На Замкову гору», «На Крилоську гору», «На стави», та туристичний маршрут «Камінь – Сімлин».

Крилоське лісництво

Загальна площа 3155 га. Розташоване в південно-західній його частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в приміщенні адміністративного будинку НПП. Територія лісництва розділена на 9 обходів. Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300м.) і дубово-букових лісів Опілля. Переважаючі типи ґрунтів – сірі лісові ґрунти на лесовидних суглинках.

Проведення природоохоронних заходів лісництва спрямоване на відновлення корінних історичних деревостанів верхнього Наддністров’я: з дуба звичайного, ялиці, клена-явора, клена гостролистого, бука. Ліси лісництва розташовані на берегах річок Лімниця та Луква, і виконують важливі природоохоронні функції: протиерозійні, водорегулюючі. Значного експлуатаційного значення ліси не мають, оскільки складаються з молодих дубово-букових-грабових деревостанів, які є корінними для цієї місцевості.

Найбільш цінними в науковому та природоохоронному рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: Діброва і Глинне;
 • водно-болотні комплекси: річка Лімниця з старицями;
 • окремі об’єкти: джерела «Дзвінна» і «Купіль», 500 літні дуби у с. Вікторів.

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальна стежка «По Діброві»та туристичний водний маршрут по р. Лімниця.

Бурштинське лісництво

Загальна площа 3320 га. Розташоване в північній частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в м. Бурштин. Територія лісництва розділена на 13 обходів.

Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300м.).

Клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання : дуба звичайного, бука, модрини, ялиці з домішками, граба, липи, клена, ясена.. Переважаючі типи грунтів – сірі лісові грунти на лесовидних суглинках.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: «Корчева», «Тенетники»;
 • лучно-степові ділянки: «Касова Гора», «Поділля», «Камінь» (ок. с. Коростовичі), «Озеряни»;
 • водно-болотні комплекси: Бурштинське водосховище, риборозплідні ставки, р. Дністер;

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки «На Замкову гору», «На Крилоську гору», «На стави», та туристичний маршрут «Камінь – Сімлин».
На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки та туристичні маршрути:

Блюдниківське лісництво

Загальна площа 2660 га. Контора лісництва знаходиться в приміщенні адміністративного будинку НПП. Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 280-380м.) і дубово-букових лісів Опілля.

Ліси Блюдницького лісництва знаходяться в Південній області Опільської системи горбів із слідами ерозійних процесів, місцевість перерізана глибокими ярами і балками.

Клімат у районі розташування лісництва помірно-континентальний, з невеликими перепадами температур, відсутністю сильних морозів і надмірною вологістю. В цілому ж клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання: дуба звичайного, бука, модрини, ялиці з домішками, граба, липи, клена, ясена, берези.

Переважаючі типи ґрунтів – сірі лісові ґрунти на лесовидних суглинках.. На лесовидних суглинках формуються сірі лісові ґрунти.

Насадження з переважаючими породами не цілком відповідають типам лісу і являють собою потенційний фонд для проведення реконструктивних та ландшафтних рубок.

Площа вкритих лісовою рослинністю земель складає 2584 га, або 94,2% від загальної площі. Середній вік насаджень лісництва становить 57 років.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: «Раків потік», «Вербівці»;
 • водно-болотні комплекси: р. Дністер з старицями, р. Лімниця з старицями;

На території лісництва функціонує туристичний маршрут «До Галичинських печер».

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк