УКРАЇНА
 
 
 
 
Меню

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо Вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00.

 
 
Науково-дослідна діяльність Публікації
  Гість | Вхід | Реєстрація |

Публікації за 2023 рік

Маланюк В.Б. Мікобіота Сироїжкових (Russulaceae) Галицького національного природного парку. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. №1 (50). – 158 с.

  Маланюк В.Б. Гриби  Червоної книги України в об’єктах природо-заповідного фонду Українських  Карпат та прилеглих територій. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених (Бережани, 24 – 25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – 240 с.

 Маланюк В.Б. Гриби родини Boletaceae Chevall. Галицького національного природного парку. // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 18 – 19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М. Д., 2012 – 390 с.

 Маланюк В.Б. Поширення роду Leccinum Gray на території Галицького національного природного парку. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених (Львів, 24 – 25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – 240 с.

 Маланюк В.Б. Отруйні гриби Прикарпаття та прилеглих територій з роду Amanita Pers. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 р.). – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2012. – 308 с.

 Маланюк В.Б. Макроміцети Галицького національного природного парку, які пропонуються у внесення до четвертого видання Червоної книги України. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 2012 р., Умань, Черкаська область). – Київ: Паливода А. В., 2012. – 320 с. 

Маланюк В.Б. Отруйні гриби Галицького національного природного парку. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9 – 13 серпня 2011 р., м. Березне, Рівненська обл., Україна). Київ: ТОВ. «Лазурит-Поліграф», 2011.  – 264 с.

Маланюк В.Б. Гриби Галицького національного природного парку, занесені до Червоної книги України. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали Міжнародної конференції (11 – 15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ: Альтерпрес, 2010. – 320 с.

 Маланюк В.Б. Еколого-трофічні групи агарикоїдних та болетоїдних базидіоміцетів у рослинних угрупованнях Галицького національного природного парку. // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 12 – 15 вересня 2013 р. – Львів: Сполом, 2013. – 108 с.

 Malanyuk V. B. Аgaricoid basidiomycetes of meadow-steppe ecotypes in Halych national nature park. (Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», Щолкіне, 18 – 22 червня 2013 року).

Маланюк В.Б. Рідкісні та нові для України види роду Amanita Pers. з Карпат. // Чорноморський ботанічний журнал – 2013. Т. 9, № 1. – С. 117 – 124.

Маланюк В.Б. Гриби роду Mycena (Pers.) Roussel у Галицькому національному природному парку // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 66-71.

Маланюк В.Б. Нові місцезнаходження занесених до "Червоної книги України" макроміцетів у Галицькому національному природному парку. // Український ботанічний журнал. — 2013. — Т. 70, № 2. — С. 251–255.

 Гелюта В.П., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Маланюк В.Б., Слободян О.М. Гриби Природного заповідника «Ґорґани» / Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2011. – № 8. – С. 88 – 108.

 Маланюк В.Б. доповнення до попереднього списку грибів природного заповідника «Ґорґани». // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18, вип. 1 – 2. – С. 37 –  41.

 Погрібний О.О., Маланюк В.Б., Заячук В.Я. Базидіальні макроміцети соснових фітоценозів Українських Карпат і Прикарпаття. // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – 416 с.

 Погрібний О.О., Заячук В.Я., Маланюк В.Б. Макроміцети соснових лісів Українських Карпат та Прикарпаття. // Тези 63-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2012 році. Редкол.: С.І. Миклуш (відп. ред.) та ін. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – 108 с.

Маланюк В.Б. Попередні результати досліджень мікобіоти Агарикальних грибів (Agaricales) в басейні ріки Бистриці (Українські Карпати). // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – Вип. ХІІІ. – 151 с.

 Маланюк В.Б. Значення Кливського заказника (Передкарпаття) Для збереження різноманітності мікобіоти агарикальних грибів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвячений 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26 – 28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 944 с.

 Маланюк В.Б. Мікобіота Agaricales (Basidiomycota) басейну ріки Бистриця (басейн ріки Дністер). // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11 – 15 серпня 2009 р., м. Кременець). Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.  – 248 с.

 Маланюк В.Б. Агарикоїдні та болетоїдні базидіоміцети широколистяних лісових угруповань Галицького національного парку. // Збірник наукових праць «Природа західного Полісся та прилеглих територій».

Маланюк В.Б. Нові для України види агарикоїдних та болетоїдних базидіоміцетів Галицького національного природного парку. // Вісник Львівського університету, Серія біологічна.

Гелюта В.П., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Маланюк В.Б., Слободян О.М. Перші результати інвентаризації грибів Природного заповідника «Ґорґани». Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 18 – 19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М. Д., 2012 – 390 с.

 Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Маланюк В.Б., ван Хууф Й.П.М. Міксоміцети природного заповідника «Ґорґани». // Український ботанічний журнал. – 2013. — 70, № 1. — С. 94—102.

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Маланюк В.Б., Кочергіна А.В. Міксоміцети Галицького національного природного парку // Укр. ботан. журн. — 2011. — 68, № 5. — С. 604—617.

 Фіторізноманіття заповідників і національних парків України. Ч. 2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 580 с.

 Маланюк В. Б. Видове різноманіття та екологічні особливості грибів роду Мarasmius Галицького національного природного парку. // Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський 25-27 травня 2016 р.) –  Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2016. С. 74-77.

 Маланюк В. Б., Дудка І.О. Агарикоїдні та болетоїдні агарикомцети заповідного урочища «Глиняний ліс». // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі. (До 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території у Європі): матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). –  Львів: Ліга-Прес, 2016. С. 161-164.Маланюк В.Б. Нові знахідки грибів макроміцетів Галицького національного  природного парку, що занесені до Червоної книги України. Український ботанічний журнал.Oleh Prylutskyi, Mykola Prydiuk, Vasyl Malanyuk, Valeria Yakunina. Checklist of gilled Agaricales (Basidiomycota, Fungi) from Ukraine. Biodiversity Data Journal.

Мандзюк Р., Озарків М., Харачко Т. Сучасний стан штучних насаджень сосни кедрової корейської  (Pinuskoraiensis Sieb. Et Zucc.) на території Галицького природного парку. (8-11 вересень 2022 р., м. Львів). – Електрон. дані. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – 89-91 с.

Мандзюк Р.І. Результати щеплення «відьминих мітел» Picea abies A. Dietr. мутаційного типу. (20 жовтня 2022 року, м. Харків). Електрон. дані. – Харків: УкрНДІЛГА, 2022. – 73-75.

Мандзюк Р.І., Рарик М.М., Погрібний О.О. Морфологічна характеристика шишок сосни кедрової корейської зібраних у насадженнях Галицького НПП (20 жовтня 2022 року, м. Косів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Присвяченій 20-річниці НПП «Гуцульщина».  Косів : «Писаний Камінь» 2022. – 119-122.О.О. Погрібний, В.Я. Заячук, Л.С. Погрібна, Р.І. Мандзюк, Я.В. Геник. До класифікації борових типів лісу за участю сосни звичайної (Pinussylvestris L.) в Українських Карпатах. Подано до друку «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Ковальська Л.В., Ткачук Т.І. Вплив туризму на економіку в період пандемії Людина та довкілля: проблеми неоекології. Вип. 37, Харків, 2022. С. 54–64

Щука Г., Ковальська Л., Гальків Л. Визначення змісту та структури лікувально-оздоровчого туризму. Індустрія туризму і гостинності в центральній та східній Європі. Видавничий дім «Гельветика», № 5, 2022. С. 91–97

 Ковальська Л.В., Ткачук Т.І., Горобченко А. Новий погляд досліджень: лекція-екскурсія «Україна – духовний центр словянського світу». IX Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», Київ: КНУКМ, 2022. С.134–137.Nechytailo L. Danyliv S.  Buchko L. «Dynamics of changes in cadmium levels in envionmental objects and its impact on the bio – elemental composition of living organisms». ЖУРНАЛ: «Universal Journal of Public Health».Данилів С.І., Бучко О.В. Використання Callisia fragrans L. в народній та офіційній медицині. / Вісник Вінницького національного університету. – Вінниця, 2022. №1(26). – С. 160-164.Danyliv S. Buchko L. Analysis of higher education system development in ukraine and european countries Ivano-Frankivsk National Medical University ISSN: Print 2075 – 146X, Online 2616-6623. Витоки педагогічної майстерності. 2022. Випуск 28.Бучко О.В. Спосіб вирощування розсади перстачу білого. (Патент на корисну модель №123879. Зареєстровано  в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.03.2018р. Продовжений реєстр 14.03.2022 р.Бабій В.А. Бучко О.В. «Слиз. Хімічний склад. Фізичні властивості. Локалізація та походження в рослинах. лр та лрс, які містять слиз. Біологічна дія».  Тези доповідей  90 – ї  науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю “Інновації в медицині”. 2022 р.Рарик М.М. Моніторинг колонії та морфологічні особливості MyotisdaubentoniiKuhl (Vespertilionidae) на території Галицького національного природного парку. Аспекти збереження природних екосистем в сучасних умовах природоохоронного менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 20-й річниці НПП «Гуцульщина»  (20 жовтня 2022 року, м. Косів). – Косів, вид-во «Писаний Камінь», 2022, с.167-169.

Озарків М.В. «Реабілітація та реінтродукція сови вухатої (Asiootus L.) в центрі реабілітації та реінтродукції диких тварин Галицького національного природного парку»  ( 20 жовтень 2022 року, м. Косів). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Присвяченій 20-річниці НПП «Гуцульщина» – Косів : «Писаний Камінь». 2022. –143-146.

Мандзюк Р., Жила А. Особливості фенології ялиці білої (Abies alba Mill.) в умовах Галицького НПП. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій присвяченої 100 річниці від дня народження К. А. Татаринова. ((9-12 вересень 2021 р., м. Львів – смт. Шацьк). – Електрон. дані. – Львів : СПОЛОМ, 2021. – 81-83 с.

Заячук В.Я., Хомюк П.Г., Геник Я.В., Сеник В.М., Мандзюк Р.І., Кашуба А.І.,Кашуба Б.І. Структура дендрофлори та сучасний стан дендрологічних об’єктів Галицького національного природного парку. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 16-17 вересня 2021 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2021. – 26-29 с.

        Мандзюк Р.І. Стан природного поновлення сосни кедрової корейської у штучних насадженнях Галицького НПП. Основні проблеми і тенденції розвитку природоохоронних територій в Українських Карпатах : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю природного заповідника Горгани. 16-17 вересня 2021 р.

Рарик М.М. Біотопічні особливості поширення рукокрилих Галицького національного парку в репродуктивний період. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої 10-річчю сторення національного природного «Дністровський каньон» (18 вересня, 2020 р.) – Чернівці: Видавничо-інформаційний центр «Місто» – 68-70 с.

Рарик М.М. Історія досліджень фауни рукокрилих Галицького НПП. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (до15-річчя створення Мезинського національного природного парку) 22-24 квітня 2021 р. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф» - 55-57 с.Озарків М.В. «Особливості годування оленя благородного в умовах вольєрного утримання в Центрі реабілітації та ре-інтродукції диких тварин Галицького національного природного парку» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Основні проблеми і тенденції розвитку природоохоронних територій в Українських Карпатах» присвяченої 25-й річниці з дня створення природного заповідника «Горгани» (м. Надвірна,   16-17 вересня 2021 р.) - 2021 с. 206-207.Маланюк В.Б. Видовий склад та екологічні особливості агарикоїдних грибів штучних угруповань червоного дуба Галицького НПП. / Збереження біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини в контексті збалансованого розвитку (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, до 15-річчя створення Мезинського національного природного парку. 22-24 квітня, 2021 р., Чернігів. Десна поліграф., 2021 – С. 69-73.Маланюк В.Б. Види родини Russulaceae, що занесені до Червоної книги України в об’єктах ПЗФ Івано-Франківської області. Основні проблеми і тенденції розвитку природоохоронних територій в Українських Карпатах: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю природного заповідника Горгани. 16-17 вересня 2021 р.

Ковальська Л.В. Географія туризму: навчальний підручник. 2-е вид. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 284 с.

Л.В. Ковальська, Т. Ткаченко Розробка концептуальних засад діяльності проектування готелів (на прикладі рішення 5 зіркового столичного готелю-люкс) //Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. Випуск 2. Тернопіль, 2021.

Ковальська Л.В., Чорна Л.В. Щука Г.П., Польова Л.В ВПЛИВ COVID-19 НА ТУРИЗМ-2020. Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 61 С. 3-11.

Стаття у інших виданнях

Чорна Л. В., Ковальська Л. В. Кластерний підхід до організації туристичної діяльності як інновація. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. 2020. №5. С.

Ковальська Л.В., Чорна Л.В. Трансформація туристичної галузі в Україні в період 2014-2021 рр. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. C 186-188

Ковальська Л., Чорна Л., Михайлюк В. Перспективи розвитку туризму у межах Галицького національного природного парку Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021.C 288-290/

Чорна Л.В., Ковальська Л.В. Цифровізація як глобальний тренд Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. С. 298-300.

Бучко О.В. Аналіз та боротьба з інвазійними видами на лучно-степовій ділянці Касова гора. Науковий вісник Чернівецький університет Біологія (Біологічні системи.Мандзюк Р.І. Ялиця субальпійська (Abieslasiocarpa Nutt.) у дендрарії Галицького НПП. Подано до друку у Черемоський НПП.2.4.2. Видано монографій, збірників, наукових статей, тез, їх перелік, куди здано.Маланюк В.Б. Перша Знахідка Boletus аereus Bull. (Boletaceae) в Галицькому національному природному парку. Тези конференції Черемоського НПП.Маланюк В.Б. Деякі особливості сезонної динаміки шапинкових грибів на території Галицького національного природного парку. Тези круглого столу Дністровського РЛП.

Мандзюк Р.І. Морфологічна характеристика шишок псевдотсуги мензіса зібраних, у дендрарії Галицького НПП. (7-10 вересня  2023 року, м. Львів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій" присвяченої 100-й річниці від дня народження Надії, Львів СПОЛОМ. 2023- 48-50.

Роман Гнатюк, Леся Ковальська Діючі кар’єри як потенційні геотуристичні об’єкти  (на прикладі Межигірського кар’єру). Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 2. С. 141 – 145.

Леся Ковальська Географія гірськолижних курортів України. Сталий розвиток економіки, суспільсьва та підприємства [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар.наук.- практ. конф., Івано-Франківськ, 27–28 квітня 2023 р. / За ред. І. Перевозової. – Львів : Видавець Кошовий Б.-П.Щ., 2023. С.729 – 732.

Щука Г., Ковальська Л. Санаторно-курортний туризм Закарпаття (1991 – 2023 рр.). Туризм ХХІ століттяглобальні виклики та цивілізаційні цінності [Електронний ресурс] : тези доп ІІІ Міжнар. наук. -практ. конф. (Київ, 23 трав. 2023 р.) /відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023.  С. 170 – 173.

Леся Ковальська, Любов Чорна Соціальний вплив туризму в Україні Помежів’я історії: Націотворчі, культурні та туристичні виміри минулого і сьогодення України: Колект. Моногра. / Заг наук. Ред. І. Монолатія, Л.Польової. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2023. С.224 – 231.

Н. Фоменко, Л. Ковальська Природні умови. Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича / І.І. Дмитраш-Вацеба. Івано-Франківськ: Лідея – НВ, 2023. С. 27 – 37.

Ковальська Л., Дубровний М. Розвиток туризму в об’єктах ПЗФ. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІХ всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. С. 165 – 168.Nechytailo L, Danyliv S, Kuras L, Shkurashivska S, Buchko A. Dynamics of changes in cadmium levels in environmental objects and its impact on the bio-elemental composition of living organisms. Brazilian Journal of Biology. 2024; 84:e271324 Available from: https://doi.org/10.1590/1519.Тузін Л. В. Бучко О.В. «Види рослин, що містять серцеві глікозиди які поширені в межах Галицького НПП».  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  93 – ї  науково – практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю “Інновації в медицині”. 2023 р.Рарик М.М. Результати моніторингу поширення вечірниці рудої (Nyctalus noctula Schreber, 1774) у Галицькому національному природному парку та прилеглих територіях. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: матеріали всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 100-й річниці від дня народження Надії Степанівни Ялинської (7-10 вересня 2023 року, м. Львів). – Львів, вид-во «СПОЛОМ», 2022, с. 71-73.

Озарків М.В. «Змішано-видове утримання копитних тварин в центрі реабілітації та реінтродукції диких тварин Галицького національного природного парку» ( 12-13 жовтень 2023 року, смт. Путила, Чернівецька область). Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції. Присвяченій 12-ї річниці функціонування  НПП «Черемоський».

 

 

Протягом 2006 року наукові співробітники парку стали авторами і співавторами наступних наукових публікацій:Наконечний О. Рідкісні види вищих судинних рослин Галицького національного природного парку. Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології. – Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків (27-30 вересня, 2006 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр: 56–57, 2006.Башта А.- Т., Бучко В. Факт повного альбінізму Rhinolophus hipposideros (Chiroptera) на Прикарпатті, Україна.Vestnik zoologii, 40 (1): 94, 2006.Подано до друку:Бучко В. В. Рідкісні птахи Галицького національного природного парку, та його околиць.

(Збірник по «червонокнижних» видах птахів України).Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В., Бучко В. В., Скільський І. В.Сучасне поширення та чисельність чорного лелеки в межах північно-східного макросхилу Українських Карпат. (Збірник по «червонокнижних» видах птахів України).Bashta A.-T., Buchko V. Total albinism in the Lesser Horseshoe bat Rhinolophus hipposideros (Eastern Carpathians, Ukraine) // Stusia Chiropterologica. - 2006.- 1. - .....Підготовлено до друку:Наконечний О. Орхідеї Галицького національного природного парку (журнал „Flora”, Лондон, Англія).

Резюме статті: подається вперше для території Опілля та Передкарпаття (у межах ГНПП) видовий склад родини Орхідних (усі представники цієї родини занесені до Червоної книги України). Описується їх екологічна приуроченість, подаються основні ландшафти та геологія регіону, розглядається загроза зникнення орхідних та пошук шляхів їх охорони).Наконечний О. Рідкісний вид водяний горіх на території Галицького національного природного парку (Український ботанічний журнал, Київ).

Резюме статті: подаються результати ботанічних досліджень болотно-водного фонду ГНПП і наводяться основні локалітети зі зростанням водяного горіха, - виду, що занесений до Червоної книги України та Бернської конвенції про охорону рослин. Розглядається ценотичний склад виявлених осередків, перспективи збереження виду на території ГНПП, створено карту з поширенням водяного горіха в регіоні.Наконечний О. Унікальність флори та рослинності збережених залишків болотних масивів басейну р. Гнила Липа. (Вісник Львівського університету, Львів).

Резюме статті: розглядаються причини зникнення залишків болотних масивів басейну р. Гнила Липа у зв’язку з попереднім осушенням території, наводяться осередки рідкісної реліктової флори з поданням важливіших загрожених видів, що зникають, розглядається стан охорони виділених локалітетів.Наконечний О. Попередній список раритетних вищих судинних рослин Галицького національного природного парку (Український ботанічний журнал, Київ).

Резюме статті: подається огляд історії флористичних досліджень на сучасній території ГНПП, висвітлюються результати попередньої інвентаризації флори регіону і подається попередній список важливіших рідкісних видів з метою посилення їх охорони (іде мова про 47 видів вищих судинних рослин, які внесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення в світовому масштабі і додатку І до Бернської Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі).

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк