вул. Галицька, 1, с.Крилос., Галицький р-н., Івано-Франківська обл., а/с 29, 77162 Тел.: (03431) 22-113 E-mail: galych@ifforestry.gov.ua
Меню

Інформація щодо рекреаційно-туристичних послуг за номером:
(096) 366-12-16

 
 
Звіти Техніко-економічні показники
  Гість | Вхід | Реєстрація |

 

Основні техніко - економічні показники по Галицькому НПП

№ п/п Показники Один.вим. 2016 2017 Відхилення 2017р. до 2016р.+,- % росту 2017р. до 2016р.
1. Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 1341,9 2001,7 659,8 149,2
  в т.ч. експорт т.грн.        
  питома вага експорту ( грошова) %        
2. Реалізація матеріалів круглих т.кбм 3,4 5,3 1,9 155,8
  в т.ч. експорт лісоматеріалів круглих т.кбм        
  питома вага експорту (кбм) %        
  Реалізація на 1 га загальної плоші земель,які перебувають у постійному користуванні грн. 110 164,1 54,1 149,2
  Загальна площа земель , які перебувають у постійному користуванні тис.га 12,2 12,2   100,0
3. Прибуток до оподаткування т.грн.        
4. Чистий прибуток т.грн.        
5 . Рентабельність реалізації %        
6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп.        
7. Продуктивність праці грн.        
8. Прибуток від реалізації продукції на 1 прац. грн.        
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9. Середньспискова чисельність штатних працівників чол. 123 126 3 102,4
10. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн. 3171 5560 2389 175,3
11. Витрати на ведення лісового господарства-всього т.грн. 7412,5 12624,3 5211,8 170,3
  Питома вага власних коштів %        
12. Фінансування на 1 га загальної плоші земель грн. 607,60 1034,70 427,10 170,3
13. Посадка лісу та прир. поновлення га        
  в т.ч. посадка лісу га        
  сприяння природньому поновленню га        
14. Дебіторська заборгованість т.грн. 72,1 62,7 -9,4 87,0
15. Кредиторська заборгованість - всього т.грн. 289 62,3 82,4 327,0
  в т.ч. -за товари,роботи, послуги,одерж. аванси т.грн. 289 62,3 -226,7 21,6
  до бюжету т.грн.        
  до соціальних фондів т.грн.        
  по зарплаті т.грн.        
  інші зобов"язання т.грн.        
16. Єдиний соціальний внесок т.грн. 1030,5 3841,3 2810,8 372,7
  Сплачено ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп.        
  Сплачено ЄСВ на 1 кбм.загот.деревини грн.        
17. Сплач.податків до бюджету ,всього т.грн. 1000,9 2061,8 1060,9 206,0
  в т.ч. до місцевого бюджету т.грн. 831,9 1613 781,1 194,0
  Сплач. податків на 1 грн. реал.продукції коп.        
  Сплач.податків на 1 кбм загот. деревини грн.        
  Лісозаготівля          
18. Обсяг заготівлі деревини ,всього т. кбм 5 5,5 0,5 110,0
  в т.ч. ГК т. кбм        
  РП з ВЛГ т. кбм 5 5 0,5 110,0
  Питома вага ГК %        
19. Залишки лісопродукції т. кбм 0,2 0,1 -0,1 50,0
  в % до заготівлі %        
20. Собівартість 1 кбм загот. деревини грн. 291 380 89 130,6
21. Середньореалізаційна ціна загот. деревини грн. 291 380 89 130,6
22. Прибуток на 1 кбм загот.деревини грн.        
23. Рентабельність 1 кбм загот. деревини %        
23. Обсяг заготівлі деревини методом підряду т.кбм        
  % заготівлі методом підряду %        

 

Завантажити таблицю

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк